Yleiset sopimusehdot Pysy Turvassa huoltosopimukseen

1.0 Palvelu

Sopimuksella Pysy Turvassa Oy asentaa ja huoltaa asiakkaan huoneistoihin sopimuksessa mainitut palovaroittimet seuraavin ehdoin.

2. Sopimuksen sisältö

2.1 Asennus

Sopimukseen sisältyy kiinteällä akulla toimivan palovaroittimen asennus (enintään 3,5 metrin korkeuteen kattoon) Asiakas huolehtii huoneistoihin pääsystä sovittuna aikana jas valtuuttaa Pysy Turvassa Oy:n työnsuorittajan kuittaamaan yleisavaimen kiinteistöhuollosta tai sieltä missä avainta säilytetään. Lisätyön hinta 45€/ tunti

2.2 Toimintakunnon ylläpito

Palovaroittimet testataan testikaasulla vuosittain 12 kuukauden välein, (+-1kuukautta). Puuttuvat ja vialliset palovaroittimet uusitaan. Puuttuvat varoittimet tai puutuvat paristot veloitetaan erikseen hinnaston mukaisesti. Palovaroittimilla on koko sopimuskauden takuu.

2.3 dokumentointi

Palovaroittimet dokumentoidaan asennusvaiheessa. Jatkossa palovaroittimet testataan ja dokumentoidaan kirjallisesti vuosittain 12 kuukauden (+-1 kuukautta.) välein.

2.4 huoltopäivystys

PysyTurvassa-huoltosopimukseen sisältyy huoltopäivystys. Vaihdamme viallisen palovaroittimen uuteen 48 tunnin sisällä tai seuraavana arkipäivänä, ilman lisähintaa sopimuksen sisällön mukaisesti. Asukas itse, tai taloyhtiön edustaja voi olla yhteydessä huoltopäivystykseemme, mikäli palovaroitin on epäkunnossa. Puuttuvat varoittimet tai niiden paristot veloitetaan erikseen hinnaston mukaisesti. Pysy Turvassa Oy myöntää kaikille asentamilleen palovaroittimille koko sopimuskauden kestävän takuun.

3. Muut palovaroittimet

Mikäli sopimukseen liitetään jo talossa olevia verkkovirta palovaroittimien toimintakunnon ylläpito, sovitaan niistä tarkemmin lisätiedoissa tai sopimukseen liitettävällä lisäsivulla.

4. Sopimuksen voimaantulo

Sopimus astuu voimaan sovittuna ajankohtana. Palovaroittimet asennetaan viimeistään 14vrk kuluttua sopimuksen alkamisajankohdasta tai sopimuksen mukaan.

5. Hinta

Hyväksytty tarjous toimii laskutuksen perusteena. PysyTurvassa-huoltosopimus solmitaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Irtisanomisaika 6 kk molemmin puoleisesti. Sopimus voidaan irtisanoa päättyväksi ensimmäisen vuoden täyttyessä. Sopimuksen hinta perustuu palovaroittimien merkkiin ja malliin, asennettujen palovaroittimien kappalemäärään sekä huoneistojen lukumäärään,  jotka ilmoitetaan sopimuksen ensimmäisellä sivulla. 

Viivästyskorko 7 % Verkkosivujen hinnat sisältävät arvonlisäveron.

6. Muut ehdot

Mikäli yritys lopettaa toiminnan tai on muusta syystä estynyt jatkamaan PysyTurvassa huoltosopimusta, on palovaroittimet ensimmäisen maksuerän jälkeen asiakkaan omaisuutta.

Pysy Turvassa Oy ei ole koskaan vastuussa tulipalosta aiheutuneista vahingoista tai toimimattomasta palovaroittimesta.

7. Laskutus ja maksuehto

Laskutusväli on 1-12 kuukautta, sopimuksen mukaan. Ensimmäisen laskun eräpäivä on 14 vrk palovaroittimien asennus päivästä.

8. Erimielisyyksien ratkaisu

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.