LAKI HELPOSTI HALTUUN!

Palovaroittimia koskeva pelastuslaki uudistui 1.1.2024. Laissa on kahden vuoden siirtymäaika.

Tarjoamme mahdollisuutta tilata palovaroittimien asennus vaikka ensi vuodelle, toivomallenne ajankohdalle, tämän päivän hinnoilla. Laskutus vasta asennuksen jälkeen.PALOVAROITTIMIA KOSKEVA LAKI UUDISTUI - MIKÄ MUUTTUI?

Jatkossa asuinhuoneistojen palovaroittimien ylläpitovastuu on taloyhtiöillä. Pysy Turvassa tarjoaa taloyhtiöille palvelua palovaroittimien tarkastuksiin, asennuksiin ja huoltoihin.

Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuun huolehtimisen kannalta on tärkeää, että jatkossa rakennuksen omistajan hankkimat ja asentamat palovaroittimet ovat samanlaisia ja samanikäisiä kaikissa asunnoissa. Tällöin palovaroittimien paristojen ja itse laitteiden vaihdot voidaan toteuttaa suunnitellusti ja säännöllisesti.


KOLME USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTÄ

1. Mitä kunnossapitotoimia uusi laki edellyttää?

Rakennuksen omistaja vastaa palovaroittimien asentamisesta ja kunnossapidosta. Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuun huolehtimisen kannalta on tärkeää, että jatkossa rakennuksen omistajan hankkimat ja asentamat palovaroittimet ovat samanlaisia ja samanikäisiä kaikissa asunnoissa. 

Palovaroittimen toimintakunnossa pitäminen tarkoittaa käytännössä pariston vaihtamista sekä palovaroittimen uusimista, kun sen käyttöikä päättyy tai jos se vikaantuu. Palovaroittimen käyttöikä on enintään 10 vuotta. 

Laki ei vaadi palovaroittimen testausta rakennuksen omistajalta.

Rakennuksen omistajan on hyvä huolehtia, että tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan esimerkiksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen tai vastaavaan järjestelmään. 

2. Mikä on asukkaan vastuu?

Asukkaan tehtävänä on ilmoittaa viipymättä rakennuksen omistajalle eli esimerkiksi taloyhtiölle palovaroittimien vioista, kuten palovaroittimen pariston loppumisesta tai laitteen vikaantumisesta.

Asukkaan on hyvä testata palovaroittimen toiminta säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa testinapista painamalla. Testaaminen on yksi tapa havaita palovaroittimen vikaantuminen ja asukkaan keino varmistaa, että oman asunnon palovaroitin on toimintakuntoinen. Asukas ei saa omilla toimillaan vahingoittaa rakennukseen kuuluvia palovaroittimia esim. maalaamalla niitä tai poistamalla palovaroittimen paristo tai koko palovaroitin.

Asukkaan on hyvä tietää, miten mahdollisista vikatilanteista ilmoitetaan rakennuksen omistajalle. Koska järjestelyt voivat olla erilaisia eri rakennuksissa, rakennuksen omistaja eli taloyhtiö tai vuokrakiinteistöyhtiö antaa ohjeet asukkaille kunkin rakennuksen järjestelyistä. 

3. Tuleeko palovaroittimet liittää sähköverkkoon?

Rakennuksen omistajan palovaroittimen hankintavelvoite kattaa perustasoisen palovaroittimen, joko paristopalovaroittimen tai rakentamismääräysten mukaisen sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen.

Uusiin sähköverkkoon kytkettyihin asuntoihin on edellytetty sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia jo rakennusvaiheessa 1.2.2009 lähtien. Jos rakennuslupa on tullut vireille ennen 1.2.2009, sovelletaan palovaroittimien hankintavelvoitteen osalta pelastuslakia. Pelastuslaissa ei edellytetä asunnon kaikkien palovaroittimien liittämistä yhteen, kytkemistä sähköverkkoon tai etäluettavuutta.

Sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia edellytetään, kun rakennetaan uutta rakennusta sekä laajennetaan tai muutoin lisätään rakennuksen kerrosalaa esimerkiksi muutettaessa ullakkotiloja asuinkäyttöön.

Rakennuksen korjaus- ja muutostöiden osalta paristopalovaroittimet voidaan edellyttää muutettaviksi sähköverkkoon kytketyiksi, jos rakennus tai sen osa muuttuu paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi esimerkiksi toimistotilan muuttaminen asunnoiksi.

Jos asunnon muutos- ja korjaustöissä esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä ei tehdä asunnon käyttötapaan muutoksia, ei tällöin edellytetä paristopalovaroittimien vaihtamista sähköverkkoon kytketyiksi palovaroittimiksi. Asunnon sähkösaneeraus ei edellytä sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen asentamista.


Palovaroittimet 10 vuoden akulla asennettuina alkaen 32€ 

Saamaan hintaan dokumentoimme palovaroittimet sekä niihin tehdyt toimenpiteet huoneistokohtaisesti esimerkiksi pelastussuunnitelmaan liitettäväksi.

Meiltä myös huoltosopimus, joka on vaivaton, edullinen ja taloudellisesti helposti ennakoitava palvelu taloyhtiöille.

Ei Electronicsin Euroopassa valmistettuihin palovaroittimiin on saatavilla kattava huoltosopimus. PysyTurvassa-huoltosopimuksella voitte ulkoistaa palovaroittimia koskevan lakimuutoksen vaikutukset täysin meille. Asennamme, huollamme ja tarkastamme palovaroittimet vuosittain. 


MIKSI HUOLTOSOPIMUKSELLA?

Asennus

 Asennamme laadukkaat Ei Electronicsin palovaroittimet.

Testaus

 Testaamme palovaroittimet testikaasulla vuoden välein ja huolehdimme, että palovaroittimet ovat toimintakunnossa mm. imuroimalla ilmaisinkammiot. 

Huoltopäivystys

 Takuu koko sopimuskaudeksi.  Vaihdamme rikkinäisen palovaroittimen uuteen 48 tunnin sisällä tai seuraavana arkipäivänä, ilman lisähintaa sopimuksen sisällön mukaisesti. 


Lisäksi dokumentoimme palovaroittimet sekä niihin tehdyt toimenpiteet huoneistokohtaisesti esimerkiksi pelastussuunnitelmaan liitettäväksi.